تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیامک شماره 122971

اینقد که مردم تو ایران سال نو میلادی رو به هم تبریک میگن، تو اروپا هم نمیگن!!!
مورد داشتیم "یا مقلب القلوب "هم خونده :|

پیامک شماره 122830

بیچاره مسیحیا مچبورن تو این هوای برفی پاشن برن عید دیدنی و صله رحم
هرچی بهشون گفتیم در چارچوب گفتگوی تمدنها با ما عید بگیرن قبول نکردن که...
:)))

پیامک شماره 122826

ﺍﯾﻨﻘﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻦ، ﺗﻮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮕﻦ.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ "ﯾﺎ ﻣﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ "ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪﻩ :D

پیامک شماره 121856

ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻭﺍﻟﺎ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺎﻝ ﺑﺎ ﮐﻼﺱ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ !!!
ﻣﺎﻝ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺎﺳﺖ |:
ﻭﺍﻟّﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑﻐُﺮﻋﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ

پیامک شماره 121789

ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ؟
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺠﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

پیامک شماره 118886

وقتی آرزومو به بابانوئل گفتم...
اونم خندید
وقتی که فهمید
آرزو کردم یه بار دیگه بهم نگاه کنی و بخندے...
مگر آرزوی کمی ست داشتن لبخند تو ؟

کریسمس مبارک

پیامک شماره 38048

اگه بابا نوئل بودم تو جیبام یه عالمه ستاره میذاشتم که هیچ شب تاریکی تو زندگیت نداشته باشی.کریسمس مبارک

پیامک شماره 36781

راستی من که مسیحی نیستم اصن به من چه کریمسو تبریک بگم
والااااااا!

پیامک شماره 8959

میشه عکستو بدی بهم؟ که بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده. کریسمس مبارک

پیامک شماره 8958

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه، یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!