تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیامک شماره 123190

نمیدونم چرا گاهی چشام خیس میشن ؟
میگن حساسیت فصلیه
آره من به این فصلای بدون تو حساسیت دارم

پیامک شماره 123188

همین که عشق باشد
آن هم در حوالی تو
هر چقدر هم که پاییز باشد
بهاری ترین هوا سهم من است ...

پیامک شماره 123187

باز شروع كنی...
باز بخندی...
باز بجنگی...
باز بیفتی و محكمتر پاشی!!
گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگی:
مرسی كه یادم دادین جز خودم كسی به دادم نمیرسه...!

پیامک شماره 123186

قطاری که تورا با خود برد...
چه چیزی را برمیگرداند..؟!

پیامک شماره 123185

از هر چه من و ماست، چو دیوانه گذشتم
مستی نخرد کوی تو، فرزانه گذشتم
عاقل نشود پیر خرابات من امشب
تا ناله صبح، می زده مستانه گذشتم

پیامک شماره 123184

آدمی كه دلبر دارد باید از هرچه غیر اوست دل بردارد!!!

پیامک شماره 123183

فراموش کردن کسی مثل این است که شبی فراموش کنی چراغ حیاط پشتی را خاموش کنی
چراغ تمام روز بعد روشن میماند و نور خورشید مانع فهمیدنت می شود!
اما تاریکی شب بعد وا می داردت که به یاد آوری...

پیامک شماره 123181

حرف مرا تنها از خودم بشنو...
بگذار تمام کاغذها از حسودی بمیرند!

پیامک شماره 123180

زيبايي قلبت را نميشود ترسيم كرد...
اما مهربانيت را لمس ميكنم.

پیامک شماره 123179

همه چیز همانقدر محال است
که لمس دستان تو !
همه چیز همانقدر غریب است
که گره زدن نگاهم به چشم های تو !
و همه چیز همانقدر عجیب
که (بودنم) کنار تو . . .