تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیامک شماره 122938

این خرچنگا هم یه طوری راه میرن انگار دستشونو
با بتادین شستن همین الان میخوان وارد اتاق عمل بشن!!!

پیامک شماره 122624

ﺍﯾﻦ ﺧﺮﭼﻨﮕﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻥ ﮐﻪ اﻧﮕﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮﻧﻮ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻦ!! :|

پیامک شماره 120979

یه فیل هر روز برا خوردن آب بطرف رودخانه میرفت و مورچه ها ی سر راه خود را له میکرد

از این رو مورچه ها تصمیم گرفتند به محض اینکه فیل آمد به او حمله کنند و گازش بگیرند

همین که فیل آمد ومورچه ها روی فیل رفتند فیل خودش را تکاند و مورچه ها جز یکی روی زمین ریختند

بقیه مورچه ها به او که بالا بود گفتند خفش کن خفش کن

پیامک شماره 119771

این سرما ها همه رو کلافه کرده
امروز دیدم گربه نشسته تو آفتاب آب دماغشم آویزونه
بهش گفتم تو که زبونت به دماغت می رسه اینجوری نشین آدم حالش بد میشه زوبونش می رسید، اما عقلش نمی رسید دماغشو پاک کنه

حالا مقادیری حالت چندش هم گاهی بد نیستا

پیامک شماره 119695

ميدونين مورچه هاي نر و ماده رو چجوري از هم تشخيص ميدن؟
از رو كليپس ديگه:))

پیامک شماره 118817

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ
ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻫﻤﻦ
ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ
ﻧﻈﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻤﺎ اگه دارین لایک کن

پیامک شماره 118461

ﯾﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺭﻓﺖ ﻣﯿﻮﻥ ﻣﺮغ ها و ﮔﻔﺖ: ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﯽ که ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﺮﻍ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭ ﻭﺭ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﻭﺭ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ
ﺳﻮﻣﯽ ﺭﻭ ﻭﺭ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ
ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﺭﻭ ﻭﺭ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻣﺒﯿﻨﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ با فریاد میگه: ﻗﺮﺍﺭﻣﻮﻥ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟
ﺣﯿﻮﻭﻧﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ و میگه: ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﮐﻦ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺳﻢ

پیامک شماره 118335

دخترداييم خواست توجمع خانوادگي ضايعم كنه گف واي سعيدخواب ديدم ازدواج كرديم اه حالم بهم خورد ازخوابم .ديدم خيلي گستاخي كردگفتم اوه پس بايدنمازايات بخونم تا بلارفع شه . . .يعني جمع متلاشي شدرفت

پیامک شماره 117921

مورد داشتیم ، ترم اول دانشگاه مادرش رفته از استاد وضعیت تحصیلی بچه اش رو سوال کنه ، برای بعضی از استادها هم مربا و ترشی و شور خونگی برده

پیامک شماره 117679

یبار یه مورچه میفته تو گودال جای پای فیله داد میزنه میگه افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم :)