تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

زوج عاشق در ساحل دریای خزر حوالی سال ۱۳۵۰ خورشیدی!

عکس "کن راسک" کانادایی است که در فاصله سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ به همراه خانواده در ایران زندگی کرده و عکس های بسیاری گرفته است.

ساحل دریای خزر حوالی سال ۱۳۵۰ خورشیدی