تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

حکایت جالب موعظه کشیش( طنز کوتاه)

كشیشی در اتوبوس نشسته بود كه یك ولگرد، مست و لایعقل سوار شد و كنارش نشست.
مرد ولگرد روزنامه ای را باز كرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از كشیش پرسید:
پدر روحانی! روماتیسم بر اثر چی ایجاد میشه؟
كشیش كه فرصتی برای موعظه پیدا كرده بود گفت: روماتیسم حاصل مستی و میگساری و بی بند و باری است
مرد ولگرد با حالت منفعل دوباره سرگرم خواندن شد
لحظاتی بعد، كشیش از او پرسید: حالا چند وقته كه روماتیسم داری؟
مرد ولگرد گفت: من روماتیسم ندارم. اینجا نوشته : پدر مقدس دچار روماتیسم خطرناكی شده!

 

این حکایت خیلی از ماست وقتی که میخواییم از آب گل آلود ماهی بگیریم یا از هر فرصتی استفاده کنیم تا افکار و اعتقادات خودمون رو به بقیه بقبولونیم

یادمون نره هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد