تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

متوسط بهینه سازی مصرف سوخت در آزمایش‌های EPA

متوسط بهینه سازی مصرف سوخت در آزمایش‌های EPA

کهکهشان راه شیری میتواند خانه ی بیش از 3000تمدن‌ فرازمینی باشد

کهکهشان راه شیری میتواند خانه ی بیش از 3000تمدن‌ فرازمینی باشد

منشا آب در ماه، بادهای خورشیدی بوده است!

منشا آب در ماه، بادهای خورشیدی بوده است!

مجهزترین مرکز هوافضا در مالزی ساخته خواهد شد-تصاویر

مجهزترین مرکز هوافضا در مالزی ساخته خواهد شد-تصاویر

SpaceX تصمیم دارد ۱۰ سال زودتر از ناسا انسان‌ها را به سیاره مریخ ببرد

SpaceX تصمیم دارد ۱۰ سال زودتر از ناسا انسان‌ها را به سیاره مریخ ببرد