تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تراژدی فضایی؛ انفجار موشک آنتارس ناسا

تراژدی فضایی؛ انفجار موشک آنتارس ناسا

۲۵ آبان: پرتاب کاوشگر ونرا با هدف کارهای تحقیقاتی در سیاره ناهید

۲۵ آبان: پرتاب کاوشگر ونرا با هدف کارهای تحقیقاتی در سیاره ناهید

رُزِتا روی ستاره‌ی دنباله‌دار فرود آمد

رُزِتا روی ستاره‌ی دنباله‌دار فرود آمد

۱۰ سیاره‌ای که می‌توانند خانه‌ی فرا زمینی‌ها باشد

۱۰ سیاره‌ای که می‌توانند خانه‌ی فرا زمینی‌ها باشد

۲۰ دلیل مبنی بر وجود حیات فرازمینی (قسمت دوم)

۲۰ دلیل مبنی بر وجود حیات فرازمینی (قسمت دوم)